Quy trình sản xuất

Ván gỗ ép được sản xuất từ mọi loại gỗ, sử dụng Phương pháp ướt cho dăm bạch đàn. Sau quá trình làm nóng ban đầu, dăm được gom vào máy nghiền áp suất để làm ra bột, bột này sau đó được xử lý qua máy định hình và sau đó đưa vào máy ép nóng để sản xuất ván gỗ ép. Chất gỗ bạch đàn (lignin) được sử dụng dưới điều kiện nhiệt độ và áp suất cao trong máy ép nhiệt để tạo độ cứng và độ liên kết cần thiết cho sản phẩm.

GIEO HẠT

TRỒNG RỪNG BẠCH ĐÀN

KHAI THÁC NGUYÊN LIỆU

BĂM

MÁY NGHIỀN

TẠO HÌNH

ÉP NHIỆT

XỬ LÝ NHIỆT

XỬ LÝ ĐỘ ẨM

CƯA

NHẬP KHO

XUẤT KHẨU